GÜVENLİ KULUÇKALIK YUMURTA NEDİR?

Kümeslerden gelen kuluçkalık yumurtaların, Salmonella spp. ve Mycoplasma spp.'den ari hale getirilmesidir.

NASIL YAPILIR?
Tamamen doğal yollarla, herhangi bir kimyasal, dezenfektan, radyoaktivite kullanılmadan uygulanan sistem sayesinde, kuluçkalık yumurtalar, Salmonella spp. ve Mycoplasma spp.'den arındırılmaktadır.

Tasarımı Almanya'da yapılan, parçaları Türkiye ve Avrupa'da ürettirilen makine ile kuluçkalık yumurtalar hastalıklardan arındırılarak tamamen sağlıklı hale getirilmektedir.

NEDEN KULLANILMALI?

  • Bu sistem, Mycoplasma spp. ile infekte damızlık sürülerden elde edilen broiler civcivlerin sağlıklı olmasını sağlayacak ve verim kayıplarını azaltacaktır.
  • Salmonellanın broiler sürülere bulaşmasında çok önemli bir kaynak olan "kuluçka ile bulaşma"nın önüne geçilerek, broiler sürülerde Salmonella kontrolünün etkin yürütülmesini ve hedef olan 1% değerinin yakalanmasını sağlamaktadır.
  • Bu sistem sayesinde damızlık kaynaklı hastalık etkenleri (Salmonella spp, Mycoplasma spp. vs.) yok edildiğinden, proses başlangıcında değer 0(sıfır) ile başlamaktadır. Sıfır hastalıklı civciv çıkışı ile civcivin nihai ürüne işlenme noktasına kadarki süreç kontrol altında tutulabileceğinden, marka güvenliğinin korunmasına yardımcı olunacaktır.
  • Nihai üründe sağlanan bu güvence ile güvenli ihracat artışı da sağlanabilecektir.
  • Hastalıklarla mücadelede kaçınılmaz olan kimyasal ve ilaç kullanımını minimuma indirir.
HTSS (High Temprature and Steam System) Nedir?

Herhangi bir kimyasal, dezenfektan, radyoaktivite kullanılmadan, tamamen doğal bir uygulama olan ısıl işlem ile kuluçkalık yumurtaların, embriyoya zarar verilmeden Salmonella spp., Mycoplasma spp. vs. gibi hastalık etkenlerinden ari hale getirilmesi işlemidir.

Dünyada ilk olarak DİBAKO tarafından keşfedilen ve 6 yıllık bir AR-GE çalışması sonucunda hayata geçirilen bu sistem, tavukçuluk sektöründe çığır açmıştır.

Makine tasarımı Almanya'da yapılan sistemin tüm hakları, sistemin kopyalanmasının ve benzer çalışmaların önüne geçmek için, tüm dünyada güvenli olabilecek şekilde, Almanya'da dünya patenti ile güvence altına alınmıştır.

Nasıl Yapılır?

Bu sistemi uygulamak için HTP20, HTP40 ve HTP60 makineleri kullanılır.
Sistemin Faydaları

  • Salmonella spp., Mycoplasma spp., E-coli vs. ari civciv üretimi sağlanır.
  • Randıman kaybına neden olmaz.
  • Yetiştirme sırasında mortalite düşer.
  • Hastalık mücadelesinde uygulanan tedavi masraflarını düşürür.

Yumurtanın enfekte olduğu Mikroorganizma cinsi ve/veya cinsleri ve bunların bulaşma düzeylerine göre HTS sisteminde farklı programlar uygulanarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmektedir. Daha sonra gelişebilecek değişik mikrobiyolojik problemlere karşı sistemde değişikliklere gidilerek yeni çözümler bulunmaktadır.

Salmonella spp.
Mycoplasma spp.
E.coli